Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-25 16:46:53

BPC Instruments AB: BPC Instruments säkrar sin framtida produktion genom att etablera ett Joint Venture-bolag

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har tecknat ett avtal om att etablera ett nytt Joint Venture-bolag i Malmö ("JV" eller "Nordic Assembly AB" som är det preliminära registrerade bolagsnamnet) för montering av basmoduler och nyckelkomponenter till BPCs huvudprodukter. Detta är i linje med BPCs mål att avsevärt förbättra effektiviteten och stabiliteten i produktionen samt att förkorta leveranstiden genom att standardisera hela produktionsprocessen. Detta inkluderar hanteringen av BPCs globala försörjningskedja, montering av basmoduler, kvalitetskontroll och den slutliga produktkonfigurationen. Joint Venture-bolaget kommer att göra det möjligt för BPC att påskynda och öka sin produktionsvolym för att möta den växande efterfrågan på Bolagets smarta analysinstrument.

Under de senaste åren har det funnits en ökad utmaning och efterfrågan på att säkra leveranskedjan och produktionen i samband med den pågående krisen i de globala leveransskejdorna. BPC har arbetat med en långsiktig strategi för bättre hantering av Bolagets tillverkning genom att samarbeta med partners för att standardisera hela produktionsprocessen och på så vis skapa en mer kostnadseffektiv produktion och som förkortar leveranstiden till kunderna. BPC kommer att äga 15 % av aktierna i JV och ha en plats i styrelsen för strategiska beslut och ledning av JV. BPC:s produktionsefterfrågan kommer att utgöra en solid grund för JV att fokusera på inledningsvis, men JV:s tillverkningsverksamhet avses att framöver utvidgas till andra externa svenska kunder och andra nordiska länder.

BPC kommer också att ha full kontroll över sin leveranskedja av komponenter och sitt produktlager genom JV. Detta kommer att ytterligare säkra och optimera produktionen, förkorta leveranstiden och säkerställa produktkvaliteten. Det kommer också att göra det möjligt för BPC att framtidssäkra och öka produktionsvolymen för att möta den ökande globala efterfrågan på Bolagets högkvalitativa analysinstrument. Produktionen av BPC:s produkter har under flera år lagts ut till en underleverantör och 2021 har BPC påbörjat processen med att flytta sin produktkonfiguration och logistik internt. Flytten av den nuvarande tillverkningen av BPC:s basproduktmoduler till JV är planerad från och med den 1 mars och omstruktureringen av tillverkningsprocessen har påbörjats.

 

Produktionschef BPC Nicklas Uvelöv kommenterar:

"Att flytta vår montering till ett samarbetsprojekt med Nordic Assembly är ett spännande nytt steg i BPC Instruments mognadsprocess. Genom att ha bättre kontroll över vårt lager och vår montering säkerställer vi kvalitetskontrollen och vår beredskap för fluktuationer i de globala försörjningslinjerna."

 

VD Nordic Assembly, Pär Gramming kommenterar:

"Vi ser det här samarbetet som en stabil startpunkt, en grund för ett långsiktigt partnerskap för affärsutveckling inom instrumentmontering och tillverkning. Vi tror verkligen att BPC har en mycket intressant position på flera viktiga och växande marknader. Vi ser fram emot att kunna föra ut deras nuvarande och nya produkter i hög produktionskvalitet till deras kunder runt om i världen."   

 

VD BPC Dr. Jing Liu kommenterar:

"Jag är mycket glad över utvecklingen av att etablera ett Joint Venture-bolag med två tidigare affärspartners som har lång erfarenhet av att tillverka BPC:s produkter och som har vunnit vårt förtroende under många år. Detta långsiktiga partnerskap är inte bara ett steg mot en mer stabil och kostnadseffektiv produktion av basmoduler och nyckelkomponenter i BPC:s ledande produkter, utan också en ny möjlighet till en sidoverksamhet när tillverkningsverksamheten skulle kunna utökas i framtiden. Det nya samarbetet kommer att göra det möjligt för oss att påskynda och öka vår produktionsvolym för att möta den växande efterfrågan på BPC:s smarta analysinstrument."

 

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

 

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Denna information är sådan information som BPC Instruments AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023.

About BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BPC Instruments AB