Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-27 09:55:57

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: Analyst Group publicerar ny analys av Blick Global Group med anledning av offentliggörande av preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Lönsam tillväxt i blickfånget

Analyst Group publicerar kontinuerlig analysbevakning av Blick Global Groups utveckling, innefattande aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering samt analytikerkommentarer av pressmeddelanden. I samband med detta har Analyst Group idag publicerat en aktieanalys.

Läs analysen här: Lönsam tillväxt i Blickfånget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD 
E-post: erik@blickglobal.com
Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB