Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-27 16:30:05

SPACtvå AB: Invoicery Partners Sweden AB (publ) beslutade att acceptera budet från SPACtvå AB

Idag den 27 januari 2023 hölls extra bolagsstämma i Invoicery Partners Sweden AB (publ) för att besluta om budet från SPACtvå AB. Invoicery Partners Sweden AB (publ) är näst största ägare i Invociery Int AB med en ägarandel om cirka 18,2 %. Bolagsstämman beslutade att acceptera budet från Spactvå AB. Budet innebär att Invoicery Partners Sweden AB (publ) kommer få betalt i aktier i SPACtvå AB till kursen 5,50 kronor per aktie.

VD för SPACtvå AB kommenterar:

"Vi är väldigt glada över att aktieägarna i Invoicery Partners Sweden AB (publ) valde att rösta ja till vårt bud och att de ser fördelarna med att få likviditet i sin aktie samt de fördelar en notering kan ge. Nu kan vi gå vidare med de noteringsförberedelser som behöver genomföras för att slutföra transaktionen. SPACtvå AB, som kommer byta namn till Invoicery Group AB, planerar att publicera ett åternoteringsmemorandum i slutet av februari 2023"

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB