Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-30 14:30:00

Axkid AB: CAUTION AX BIDCO AB påkallar tvångsinlösen och AXKID AB ansöker om avnotering

Som offentliggjordes den 30 november 2022 innehar Caution Ax Bidco AB ("BidCo") sammanlagt mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid AB (publ) ("Axkid").

BidCo har nu till styrelsen i Axkid påkallat inlösen av resterande aktier i Axkid i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Inlösenbeloppet per aktie kommer att fastställas inom ramen för tvångsinlösenförfarandet och kommer således att meddelas först när skiljenämnden slutligt fastställt beloppet.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Axkid att det inte längre är motiverat för Axkid att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Axkids aktier från Spotlight Stock Market.

Sista dag för handel i Axkids aktier på Spotlight Stock Market kommer att meddelas efter att Axkid erhållit besked därom från Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Johansson, VD Axkid AB

Tel: 070-456 67 33

E-post: daniel.johansson@axkid.com

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Läs mer hos Cision
Läs mer om Axkid AB