Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-31 08:30:00

Cereno Scientific AB: Cereno Scientific presenterar prekliniska data vid den vetenskapliga kongressen ACC.23/WCC

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att prekliniska data kring läkemedelskandidaten CS585 har blivit accepterat som en modererad posterpresentation på ACC.23/WCC som arrangeras av American College of Cardiology i samarbete med World Congress of Cardiology (WCC), i New Orleans, USA, den 4-6 mars 2023. Postern med titeln "CS585 is a novel orally available prostacyclin receptor agonist with long-term in vivo inhibition of platelets and thrombosis formation in mouse without increased risk of bleeding" kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.

Postern med titeln “CS585 is a novel orally available prostacyclin receptor agonist with long-term in vivo inhibition of platelets and thrombosis formation in mouse without increased risk of bleeding” författades av Michael Holinstat, Sylviane Lambert, Pooja Yalavarthi, Livia Stanger och Adriana Yamaguchi vid University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; Björn Dahlöf på Cereno Scientific och Göteborgs Universitet. Postern har blivit utvald att presenteras som en modererad oral posterpresentation av Dr. Michael Holinstat.

Kongressen, ACC.23/WCC arrangeras av American College of Cardiology i samarbete WCC, den 4-6 mars 2023, i New Orleans, LA, USA. Forskningen som presenteras vid kongressen är ett avgörande bidrag till utveckling av den vetenskapliga innovationen och nya forskningsstrategier. Samtliga accepterade sammandrag kommer att vara tillgängliga via onlinesystemet eAbstracts för registrerade deltagare och publiceras online i Journal of the American College of Cardiology (JACC), en av de högst rankade kardiovaskulära tidskrifterna i världen.

Detaljer för den orala presentationen på ACC.23/WCC:

Titel: CS585 IS A NOVEL ORALLY AVAILABLE PROSTACYCLIN RECEPTOR AGONIST WITH LONG-TERM IN VIVO INHIBITION OF PLATELETS AND THROMBOSIS FORMATION IN MOUSE WITHOUT INCREASED RISK OF BLEEDING

Presenterande författare: Dr: Michael Holinstat, Sylviane Lambert, Pooja Yalavarthi, Livia Stanger, Adriana Yamaguchi, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; Björn Dahlöf, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

Sessionens nummer: 1082-03

Sessionens titel: Novel Vascular Pharmacotherapeutics

Sessionens dag: Måndag 6 mars 2023

Sessionens tid: 9:45am - 9:55am CST

Sessionshall: Pulmonary Vascular Disease, Valvular Heart Disease, Special Topics Moderated Poster Theater 4_Hall F

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Josefine Göranson, Head of IR & Communication
Telefon: +46 704 92 35 63
E-post: info@cerenoscientific.com
http://www.cerenoscientific.com/

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cereno Scientific AB

Prenumeration