Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-01 09:21:35

JS Security Technologies Group AB: Block_017: Nya styrelseledamoten Liselott Lading ser JS Security position på marknaden som högst intressant

I detta ‘’Block_’’ tar vi upp det kraftigt ökade inflödet av ordrar. Vi berör även möjligheterna till att bli kassaflödespositiva under året samt ger en ytterligare presentation av våra nya styrelseledamöter och vad de ser för möjligheter med de produkter som JS Security har utvecklat.

Bästa aktieägare och andra intressenter,

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Inledningsvis kan vi konstatera att JS Security den senaste tiden har haft ett bra inflöde med ordrar och beställningar. Mellan december 2022 och januari 2023 har vi erhållit ordrar med ett sammanlagt värde om 6,9 MSEK. JS Security planerar nu en fullskalig lansering av den strategi vi utarbetat tillsammans med styrelsen och Gartner. Vi bedömer att denna kommer få effekt i närtid. 

‘’I och med det ökade inflöde av ordrar, ser vi stora möjligheter till att koncernen skall kunna bli kassaflödespositiv under år 2023.’’ säger Pierre Grönberg, grundare & VD, JS Security

Vidare vill vi ta tillfället i akt att återigen presentera våra nya styrelseledamöter samt låta dem ge sin syn på JS Security.

Liselott Lading - magister i systemvetenskap från Stockholms Universitet, 2001. Liselott är certifierad i styrelsearbete via Styrelseakademien och har sedan dess erhållit ett antal styrelseuppdrag, bl.a. i Guldfågeln och uppstartsbolaget Oqam. Hon sitter för närvarande också i TagMaster AB, noterat på First North. Liselott har suttit som VD i ett flertal bolag och är expert inom digitalisering och paketering av för marknaden nya tjänster. För närvarande är hon affärskonsult på IT bolaget Stratiteq. Liselott är en anlitad talare på ämnen inom digitalisering och samhällsförändring, där bl.a. konceptet om Web 3.0 ingår.

‘’Jag tycker att JS Securitys position på marknaden är högst intressant - erbjudandet och marknadsutvecklingen är väldigt bra tajmat. Utöver det har jag fått ett mycket gott intryck av de nyckelpersoner som jag träffat. Personligen tycker jag att den fas JS Security befinner sig i är väldigt spännande.’’ säger Liselott Lading, styrelseledamot, JS Security

Paul Ulvinius - har som konsult i över 20 år hjälpt organisationer i många branscher med teknisk utveckling och digitaliseringsfrågor. Med djupa rötter i tekniken, och genom att kunna kombinera detta med bred verksamhetsförståelse, hjälper Paul idag organisationer med att tackla sina tuffaste digitaliseringsutmaningar. 

Paul är för närvarande Head of Architecture på IT-bolaget Stratiteq, och är vanligtvis aktiv i uppdrag som lösningsarkitekt, enterprisearkitekt, senior utvecklare, utbildare och talare. Ämnena spänner ifrån IT-säkerhet, kryptografi och mikrotjänstearkitekturer till digitala strategier och organisationsfrågor. Dessutom är Paul en blockkedjeentusiast och studerar både hur tekniken i sig kan appliceras och kombineras, samt vad de nätverk som tekniken gett upphov till kan innebära för digitaliseringen av våra samhällen.

‘’Möjligheten att kunna lagra känslig information på ett säkert sätt utan att den röjs är idag avgörande och kommer bara att öka i betydelse. Bolagets produkt är väl positionerad för att ta sig an många viktiga användningsfall kopplat till säkerhet inom digital lagring, något som bland annat möjliggjorts med hjälp av tekniska framsteg inom decentraliserade nätverk och stark kryptografi.’’ säger Paul Ulvinius, styrelseledamot, JS Security

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration