Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-01 18:00:00

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic meddelar utfall i riktade emissioner av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman i Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic" eller "Bolaget") beslutade den 17 januari 2023 om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner till VD och andra medarbetare i Bolaget samt om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter. I emissionen till VD och andra medarbetare tecknades 425 000 teckningsoptioner och i emissionen till styrelsen tecknades 378 125 teckningsoptioner, sammanlagt tecknades 803 125 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,20 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,35 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 2 februari 2026 till och med den 31 juli 2026. Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,2 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup fungerar som ett smidigt och hållbart alternativ till traditionella mensskydd, och den är utformad för att vara följsam, säker och marknadens bekvämaste menskopp. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Utskick från Spotlight Group