Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-06 08:00:00

Shortcut Media AB: Styrelsen för Bond Street Film AB ansöker om konkurs

Som tidigare meddelats har Bond Street Film AB, dotterbolag till Shortcut Media AB, dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid. Efter en noggrann genomlysning har styrelse och ledning i Shortcut Media AB kunnat konstatera att den finansiella situationen är så ansträngd att det inte är möjligt att rädda verksamheten utan ytterligare kapitalinjektion. Som en följd lämnar styrelsen i Bond Street Film in en ansökan om konkurs till Stockholms Tingsrätt idag. 

Shortcut Media Group, med moderbolaget Shortcut Media AB, är en oberoende produktionsgrupp som producerar reklam, företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film etc. Koncernen består av flera dotterbolag, bland annat Bond Street Film AB.

”Trots ett intensivt arbete med att omstrukturera bolaget och kraftigt reducera kostnadsbasen ser vi inte att det finns långsiktiga förutsättningar för att driva verksamheten i Bond Street Film vidare. Därför har styrelsen i Shortcut Media AB beslutat att inte vidare finansiera dotterbolagets verksamhet, vilket i sin tur innebär att styrelsen i Bond Street Film AB nu ansöker om konkurs”, säger Lennart Larsson, tf VD i Shortcut Media AB samt styrelseordförande i Bond Street Film AB.

Ansökan om konkurs följer efter att en kontrollbalansräkning upprättas före årsskiftet och sedan vidare analys som visat att de nödvändiga investeringar som krävs för att långsiktigt driva verksamheten vidare under lönsamhet inte är ekonomiskt försvarbara. Sammantaget kommer konkursen av Bond Street Film medföra vissa bokföringstekniska nedskrivningar för Shortcut Media AB, vilket meddelas mer om i samband med bokslutskommunikén den 28 februari. Styrelsens förväntan är att det inte kommer föreligga behov av extern finansiering för att möta de nedskrivningar som krävs, utan att det kommer kunna hanteras inom ramen för befintligt eget kapital. Konkursen förväntas inte påverka koncernens tillgängliga likviditet. Som tidigare kommunicerats, kommer kostnader om cirka 1,5 MSEK för omstruktureringen av Bond Street Film att belasta det fjärde kvartalet 2022.

”Det är givetvis mycket tråkigt att vi inte lyckas rädda verksamheten i Bond Street Film trots ett hårt arbete under hösten. Det dock är viktigt att poängtera att våra övriga verksamheter i Göteborg och Söderhamn utvecklas mycket väl och att koncernen som helhet mår bra. Nu fokuserar vi på att säkra en smidig och effektiv process för personal, kunder, projekt och partners tillsammans med konkursförvaltaren. Samtidigt kommer vi arbeta vidare med att långsiktigt utveckla Shortcut Media Group till en marknadsledande leverantör inom rörlig kommunikation”, avslutar Lennart Larsson.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Utskick från Spotlight Group