Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-06 08:30:00

Ortoma AB: Ortoma AB medverkar på affärskonferenser och investerarevent i vår

 

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) fortsätter sin kommersialisering och som ett led i detta ökar sin närvaro på såväl svenska som internationella affärskonferenser under våren 2023. Bolaget kommer bland annat närvara vid affärskonferensen Japanese Society for Artificial Joints samt vid årsmötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons. I samband med detta kommer Bolaget att presentera Ortomas unika AI-mjukvara för ortopedisk kirurgi för nyckelpersoner och aktörer i branschen. Bolaget ökar även sin närvaro vid investerarträffar som ett led i att skapa bredare kunskap kring bolaget i samband med planerad listning på Nasdaq First North.

 

 

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid ortopedisk kirurgi. Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas med etablerade globala partnerskap och regulatoriska godkännanden på plats. Som en del av Ortomas kommersiella strategi kommer Bolaget att öka sin närvaro på affärskonferenser både i Sverige och internationellt under 2023. Genom framför allt affärskonferenser kan Ortoma vidareutveckla viktiga affärsrelationer och samarbeten i samband med att nyckelpersoner från den globala marknaden och branschen samlas.

Affärskonferenser:

53rd Annual Meeting of Japanese Society for Replacement Arthroplasty, 17-18 februari 2023

Årsmötet och affärskonferensen för den japanska föreningen för ledplastikingrepp hålls den 17–18 februari 2023 i Tokyo, Japan. Konferensen samlar viktiga ledare inom forskningen, industrin och den akademiska världen som träffas och bildar partnerskap i syfte att diskutera nya behandlingsmetoder och utvecklingen inom ortopedisk kirurgi. I samband med konferensen kommer VD Linus Byström att representera Ortoma och besöka kliniker i Japan som ett led inför potentiell marknadslansering. 

AAOS Annual Meeting, 7–11 mars 2023

Den 7–11 mars träffas ledande branschrepresentanter, kliniker, akademiker och beslutsfattare på årsmötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons. AAOS är ett av de största eventen inom ortopedisk kirurgi och samlar deltagare från hela världen. Ortoma kommer under konferensen fortsätta dialoger med olika branschaktörer samt andra nyckelpersoner i branschen och har i samband med detta bokat in flera presentationer och demonstrationer.  

Investerarevent:

Aktiedagen i Göteborg, 6 februari 2023

VD Linus Byström kommer att presentera Ortoma vid Aktiespararnas investerarträff Aktiedagen i Göteborg klockan 13.30 den 6 februari. Presentationen kommer att sändas live och finnas tillgänglig i efterhand på Ortomas hemsida. För mer information om eventet, besök eventets sida: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-i-goteborg-den-6-februari

UBP Invest 2023, 9 februari 2023

Den 9 februari kommer Styrelseordförande Gunnar Németh att presentera Ortoma på UBP Investment 2023. Redeye, Connect Sverige & UBP bjuder in till UBP Investment 2023, i Uppsala Business Park, Hus 2. Genom att samla deltagare inom Life Science-ekosystemet för ett fantastiskt fysiskt event; en samlingspunkt för talang, erfarenhet och innovation har skapats. UBP Invest 2023 kommer att hållas endast fysiskt på plats för att möjliggöra delade spontana ideér och innovationer samt oanade, oförglömliga möten. Säkra din plats genom länken nedan:

https://uppsala-business-park.confetti.events/ubpinvest2023/

Ortoma – Improved Performance

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström
e-post: info@ortoma.com

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB