Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-07 11:58:32

Abera Bioscience AB: Intervju med Abera Bioscience VD om marknaden för vaccin mot pneumokocker och bolagets vaccinkandidat

Idag publicerade Direkt Studios en intervju med Abera Bioscience VD, Maria Alriksson med fokus på marknaden för vaccin mot pneumokocker, bolagets vaccinkandidat och dess fördelar jämfört med konkurrenter. Dessutom diskuteras den analys av bolagets aktie som Carlsquare publicerade innan jul.

Se videon här:
https://youtu.be/7VRklXRto2Y

”Marknaden för vaccin mot pneumokocker uppskattas till över 80 miljarder SEK med en dominerande aktör som säljer för ca 60 miljarder SEK. De vacciner som finns på marknaden skyddar dock bara mot 13-25% av alla kända varianter av bakterien. Vi satsar på att skapa ett universellt vaccin som skyddar mot alla varianter och som dessutom kommer ha avsevärt lägre produktionskostnader jämfört med befintliga vaccin” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB