Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-07 15:35:18

PExA AB: PExA beviljas patent i USA

PExA har glädjen att meddela att företaget nyligen beviljats patent i USA beträffande ett system för insamling av utandade partiklar.

Patentet som går under benämningen "System for collecting exhaled particles" är tidigare beviljat i Europa, Japan och Sverige. Det beviljade patentet i USA är en del av PExAs kontinuerliga arbete med att skydda företagets olika teknologier.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi är glada att utöka skyddet för vår unika teknologi gällande icke-invasiv provtagning från det djupaste av lungan. Vår målsättning är att på sikt vara ett verktyg för att upptäcka lungsjukdomar i tidigare fas då de fortfarande är behandlingsbara till skillnad från hur det ofta är idag.

Det beviljade patentet har patentnummer US11,534,082 B2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB