Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-10 16:27:27

PExA AB: PExA beviljas ytterligare ett patent i USA

PExA har glädjen att meddela att ytterligare att patent har beviljats i USA för företagets teknologi.

Patentet som beviljats i dag den 10 februari går under benämningen "Device and method for non-invasive analysis of particles during medical ventilation" och syftar till kontinuerlig diagnos och övervakning av patienter som genomgår ventilator- eller respiratorbehandling.

Det beviljade patentet i USA som gäller tillochmed 2035 är en del av PExAs kontinuerliga arbete med att skydda företagets olika teknologier.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi är glada att nu utöka skyddet för vår unika teknologi även inom diagnostik och övervakning av patienter som genomgår respiratorbehandling. Sjukhus i både Sverige och Storbritannien arbetar idag med PExA instrumentet inom detta viktiga område. Vår målsättning är att på sikt vara ett verktyg för att upptäcka lungsjukdomar i tidigare fas då de fortfarande är behandlingsbara till skillnad från hur det ofta är idag.

Det beviljade patentet har patentnummer US 11,547,322 B2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB