Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-14 13:27:36

Thinc Collective AB: Thinc Collective: Avgjord ramavtalsupphandling mellan Nowa Kommunikation och Kammarkollegiet har ej lett till överprövning i Förvaltningsrätten och parterna går till avtalsskrivning

Som tidigare informerats till marknaden den 31/1 2023, väljer Kammarkollegiet att förlänga ramavtalet för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Uppdraget uppskattas av Kammarkollegiet till ca 170 MSEK årligen i försäljningsvärde. Avtal kommer nu att tecknas efter att avtalsspärren enligt LUF har upphört och inga överprövningar inkommit.

Uppdraget innefattar platsannonser/kungörelser och kampanjer och löper över två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Kammarkollegiet uppskattar avtalets värde till 680 MSEK sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Kammarkollegiet garanterar inga volymer och som jämförelse omsatte Nowa Kommunikation ca 140 mkr årligen i genomsnitt under senaste avtalsperioden på uppdraget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Thinc Collective AB