Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-15 08:30:00

PExA AB: Välbesökt internationell konferens med fokus på PExA och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna

I slutet av januari hölls i Göteborg en välbesökt internationell konferens med fokus på PExA:s metod för insamling av biologisk material från utandningsluften och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna.

Under två dagar i slutet av januari anordnade Arbets- och miljömedicin, AMM, en vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet integrerad verksamhet, en internationell konferens med titeln "Third conference on PExA and diseases affecting small airways".

Konferensen hade ett 80-tal anmälda deltagare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Finland, Danmark, Italien, Holland och Sydafrika. Deltagarna kom bland annat från universitetssjukhus, forskargrupper och läkemedelsföretag  samt från National Institute of Health, som är USA:s medicinska forskningsbyrå. Dagarna som inleddes av professor Anna-Carin Olin, vid AMM, innehöll såväl föreläsningar som en posterutställning, inom många olika sjukdomsområden där PExA används.

Exempelvis höll professor Sandra Lindstedts grupp från Lunds Universitet / Skåne Universitetssjukhus ett föredrag med titeln "PExA and changes in the protein-profile in lung cancer". De redovisade för hur de använt ett av gruppens PExA- instrument för att studera skillnader i proteinprofilen mellan lungcancerpatienter och friska individer. Resultaten har även publicerats i en vetenskaplig artikel i tidskriften Respiratory Research. Artikeln beskriver hur PExA använts för att studera potentiella biomarkörer i syfte att detektera lungcancer.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det var inspirerande att träffa både flertalet befintliga och potentiellt nya kunder, lite extra kul att vi fick en order från en av kunderna, som vi haft dialog med under en tid kort efter konferensen. Det var även intressant att lära sig mer om hur våra instrument används av olika forskarteam och speciellt intressant för mig var föredraget från Lunds Universitetssjukhus som handlade om hur de funnit biomarkörer som indikerar lungcancer i PEx-proverna, något som ligger helt i linje med vår långsiktiga målsättning att få fram ett screeningverktyg för exempelvis lungcancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB