Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-16 09:17:38

SolidX AB: SolidXs preliminära siffror visar högre resultat än väntat för tredje kvartalet

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) förväntar sig att rapportera ett resultat för tredje kvartalet 2022/2023 som är högre än nuvarande marknadsförväntningar. Bolagets preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 62 procent ökat resultat efter finansiella poster och 49 procent ökad nettoomsättning jämfört med motsvarande kvartal under föregående räkenskapsår.

Fortsatt hög tillväxt i form av fler konsulter och förbättrade marginaler har haft en positiv påverkan på resultatet för tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet 2022/2023 uppgick till cirka 2 481 KSEK (1 530 KSEK), motsvarande en ökning med 62 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 27 733 KSEK (18 595), motsvarande en ökning med cirka 49 procent jämfört med motsvarande period under föregående år.

Filip Alexanderson, koncern-VD i SolidX:

“Att vi återigen kan överträffa marknadens förväntningar är mycket glädjande och ett kvitto på det hårda arbete vi och våra konsulter gör. Även om resultatet är preliminärt är detta ett styrkebesked i tider av lågkonjunkturoro där vi ser att SolidX är fortsatt en stark aktör på marknaden med ett attraktivt erbjudande och kan leverera fina resultat.”

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära. SolidX kommer att presentera delårsrapporten för tredje kvartalet 2022/2023 den 16 mars 2023.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Denna information är sådan information som SolidX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023.

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB