Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 14:30:00

Ortoma AB: Ortoma har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är 20 februari 2023 som inleds med en direktsänd noteringsceremoni.

 

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Ortoma uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Ortoma är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market där sista dag för handel är den 17 februari 2023. Ortoma´s aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0005676103 och under kortnamnet ORTB. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. I samband med listningen på Nasdaq First North har Ortoma utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

"Ortoma har utvecklats snabbt senaste åren och har nu nått en mognadsnivå där vi nu är i en kommersialiseringsfas som kommer leda till förbättrad kvalitet i vården av patienter som får ortopediska implantat. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Jag vill passa på att tacka mitt team och våra rådgivare som hjälpt oss nå denna viktiga milstolpe.", kommenterar vd Linus Byström. 

 

Direktsänd noteringsceremoni på måndag morgon

På måndag morgon kommer Ortoma att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq-börsen i Stockholm. Ceremonin kommer att sändas digitalt på Vimeo för alla som är intresserade och kan ses via följande länk: https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35

Livesändningen startar 08.45 och cirka 08.50 blir det en kort presentation av Nasdaq och 09.00 ringer Ortomas vd Linus Byström i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

 

Tilläggsdokument

I samband med godkännandet har Bolaget publicerat ett tilläggsdokument med kompletterande information inför första dag för handel på Nasdaq First North. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North regelverk det prospekt som Ortoma publicerade den 25 januari 2023. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Tilläggsdokumentet utgör inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument. Tilläggsdokumentet återfinns på Ortomas hemsida www.ortoma.com.

 

Ortoma – Improved Performance

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström
e-post: info@ortoma.com

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ortoma AB