Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 16:02:14

Sensidose Aktiebolag: Sensidose uppdatering av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Sensidose årsstämma 2023 kommer att hållas den 13 juni kl. 16.00 i Sollentuna.

Kallelse kommer att sändas i god tid före årsstämman.

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
  
Jack Spira, VD Sensidose AB (publ)
Tel: 0722 50 62 72, jack.spira@sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Utskick från Spotlight Group