Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-21 11:43:25

EQL Pharma AB: Valberedning inför årsstämman 2023

Enligt beslut av årsstämman 2022 ska valberedningen sammankallas av Styrelseordförande och bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid december månads utgång 2022.

Vid december månads utgång var de tre största aktieägarna Cadila Pharmaceuticals Ltd. och Fårö Capital AB samt Sten Irwe. Samtliga har accepterat att deltaga i valberedningsarbetet.

Inför årsstämman 2023 utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.), samt Sten Irwe.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att skicka e-post till info@eqlpharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja nischläkemedel. Bolaget har för närvarande mer än 20 nischgenerika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna och ett par originalprodukter. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av, mestadels, nischgenerika för lansering 2023 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB