Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-23 08:42:56

Blick Global Group AB: Blick Global Group: Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade emissionen i Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget") som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Riktade Emissionen") har nu registrerats hos Bolagsverket. 

Aktiekapitalet ökar med 3 746 829,5016 kronor och uppgår efter registrering till totalt 36 086 715,1382 kronor och totalt antal aktier ökar med 992 748 och uppgår till 9 561 421.

Genom den Riktade Emissionen emitteras även 165 458 teckningsoptioner av serie TO4, vilka berättigar till teckning av 165 458 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare högst cirka 624 471,5836 kronor och antalet aktier ökar med högst 165 458 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 1,1 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB