Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-23 08:50:00

Medimi AB: Utvärdering i Midtjylland i Danmark visar att Medimis lösning ger tydliga resursbesparingar

Medimi AB (publ) har varit en av fyra leverantörer i pilotprojektet ”Medicin til tiden” i region Midtjylland, Danmark. I den preliminära utvärderingsrapporten som bolaget har tagit del av framkommer kostnadsbesparingar på upp mot 60 procent efter implementering av Medimi®Smart.

Medimi har tagit del av den preliminära utvärderingen av pilotprojektet ”Medicin til tiden” i danska Midtjylland. Under ledning av Faelles Service Center (FSC) har kommunerna Århus, Struer, Syddjurs samt Hedensted medverkat i projektet. Medimi®Smart är den mest installerade produkten parallellt med en annan lösning.

Utvärderingen visar att Medimi®Smart ger en kostnadsbesparing på uppemot 60 procent  jämfört med manuell hantering innan pilotprojektet, räknat per vårdtagare och månad samt rensat från tilläggskostnader vid extra utkörningar.

Överlag råder stor konsensus bland vårdgivare samt vårdtagare att Medimis lösning ger ökad självständighet, förbättrad läkemedelshantering samt frigör betydande tid.

En kommunanställd lämnar bland annat följande kommentar:

Projektet med digitala medicinpåminnare (”DMP”) var ursprungligen ett sparförslag i kommunen. Nu handlar det mer om att ge medborgarna inflytande, säkerställa medicinering i rätt tid och optimering av resurserna när det gäller rekrytering

Rapportens slutsatser pekar på en tydlig och positiv affärsnytta med Medimis helhetslösning för de medverkande kommunerna under pilotprojektets gång.

Medimis vd Alexander Johansson kommenterar: ”Det är glädjande att se att vi gör stor skillnad, både för patienter och för vårdgivarledet hos kommunerna. De väsentliga besparingar som kommunerna gör genom vår lösning är mycket tydliga. Mot bakgrund av resultatet från utvärderingen är vi redo att lägga in ytterligare en växel gällande vår satsning i region Midtjylland”.

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB