Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-01 10:21:52

Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022

Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@kronapublic.se

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 22 01 58 80
sven.hegstad@paretosec.com

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB