Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-14 08:00:00

Tendo AB: Teckningskursen för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 6,75 SEK per aktie

Tendo AB (“Tendo” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets IPO av units under 2022. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 6,75 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2023.

I samband med Bolagets IPO av units 2022 emitterade Tendo 1 389 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Tendo under nyttjandeperioden som pågår från och med den 16 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckningskursen för TO 1 har fastställts till 6,75 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets IPO av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Tendo att öka med 1 389 000 aktier till totalt 7 869 000 aktier och aktiekapitalet öka med 194 460,00 SEK till 1 101 660,00 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 18 procent av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Tendos, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Viktiga datum

  • 16 mars 2023: Nyttjandeperiod inleds
  • 4 april 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 6 april 2023: Nyttjandeperiod avslutas
  • 12 april 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 26 april 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 - 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Utskick från Spotlight Group