Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-15 08:13:15

Scandinavian Astor Group AB: Scandinavian Astor Group AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie

Styrelse och ledning i Scandinavian Astor Group AB ("Astor" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 har fastställts till 2,12 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår mellan den 15 – 29 mars 2023. Teckningsoptionen har ej varit föremål för organiserad handel och kommer inte heller att upptas till sådan.

På extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Technologies den 8 december beslutades om emission av 3 792 400 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till de som var ägare i Astor i december 2022. Varje teckningsoption medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden 27 februari – 10 mars 2023.

Under mätperioden uppgick volymvägd genomsnittlig aktiekurs till cirka 3,03 SEK och teckningskursen har fastställts till 2,12 SEK. Nyttjandeperioden pågår perioden 15 - 29 mars 2023 och Bolaget kan tillföras högst ca 8,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 29 mars 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Teckningsoptionen har ej varit föremål för organiserad handel.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Scandinavian Astor Group AB