Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-16 08:00:00

SolidX AB: SolidX offentliggör delårsrapport för perioden november 2022 - januari 2023

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för perioden november 2022 - januari 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Utdrag ur VD-ordet:

Med tredje kvartalets siffror i handen vågar jag sticka ut hakan och redan nu säga att SolidX är på väg mot ett rekordår. Nettoomsättningen under november till och med januari ökade med 49 procent till 27 733 KSEK (18 595), vilket är vår högsta notering någonsin – och den föregående rekordnoteringen var under andra kvartalet. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 59 procent till 2 509 KSEK (1 579). Inne på vårt andra år som börsnoterat bolag kan jag bara konstatera att vi fått upp takten på vår expansion rejält och att jag är otroligt stolt över vad Bolaget presterar. Inte minst som vi samtidigt bygger för framtiden, med en balans mellan rekrytering av fler konsulter och att teckna nya avtal med kunder.”

 

Sammanfattning av delårsrapport

 

Tredje kvartalet (2022-11-01 - 2023-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 733 KSEK (18 595 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 49 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 507 KSEK (1 579 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 59 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,04 SEK).*

 

Första nio månaderna (2022-05-01 - 2023-01-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 574 KSEK (40 073 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 84 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 950 KSEK (3 813 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 30 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,09 SEK).*
 • Likvida medel per 2022-01-31 uppgick till 5 200 KSEK (2 679 KSEK)

 

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat för tredje kvartalet respektive niomånadersperioden i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter förra årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 23 november 2022 presenterade SolidX preliminära siffror för andra kvartalet 2022/2023 där rörelseresultat uppgick till cirka 3 346 KSEK (73 KSEK), motsvarande en ökning med 4 484 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 25 437 KSEK (10 806), motsvarande en ökning med cirka 135 procent jämfört med motsvarande period föregående året.

 

 • Den 25 november 2022 meddelade SolidX att Bolaget har signerat tre nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 4,3 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 1,2 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även en ny kund inom byggbranschen signerats under november där SolidX kommer börja bistå med konsulter framgent.
 • Den 2 december meddelade SolidX Care att dotterbolaget har signerat ytterligare ett direktavtal med region Halland. Upphandlingen är genomförd och avtalet träder i kraft den 5 december 2022 och sträcker sig till 31 december 2023 med option på förlängning. I samband med signeringen av direktavtalet kommer även dotterbolagets nyrekryterade överläkare inleda sin tjänst på sjukhuset.

 

 • Den 6 december 2022 meddelade SolidX att SolidX Care har signerat sitt första ramavtal med sjukhus i Region Själland i Danmark. SolidX Care blev idag godkända som leverantörer till Region Själland via ett ramavtal. Ramavtalet omfattar specialister och överläkare till Själlands sjukhus. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.
 • Den 20 december 2022 meddelade SolidX att Bolaget har signerat fyra nya konsulter under december och förlängt två avtal som bedöms generera intäkter om cirka 7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

 

 • Den 23 januari 2023 meddelade SolidX att SolidX Care förstärker sin position i Danmark efter ytterligare signering med ett nytt sjukhus. I samband med signeringen av det nya direktavtalet har SolidX Care även säkrat en affär med en vårdkonsult som kommer inleda sitt uppdrag på sjukhuset. Avtalet med det nya sjukhuset träder i kraft den 23 januari vilket även avser startdatum för den nya konsulten. Det nya avtalet avser det fjärde direktavtalet för SolidX Care och antalet kontrakterade konsulter uppgår nu till fem.

 

 • Den 25 januari 2023 presenterade SolidX en uppdatering för januari och meddelade att Bolaget har signerat 16 nya konsulter som bedöms generera intäkter om cirka 19,7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 5,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar per årsbasis. Av de totalt 16 konsulterna avser nio förlängningar och sju konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care. Under januari har SolidX även signerat ett ramavtal med Skånska Byggvaror där Bolaget kommer bistå med konsulter framgent.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 22 februari 2023 meddelade SolidX AB att SolidX Care har anställt en ny konsult för att förstärka sin bredd av expertis och utöka sin kundbas. Samtidigt har SolidX Care också undertecknat ett nytt avtal med en ny kund som är av Europas största diagnostikföretag. Detta är ett steg framåt i SolidX Cares tillväxtresa och strävan efter att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster till fler kunder och segment inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

 

 • Den 24 februari 2023 presenterade SolidX en uppdatering om Bolagets utveckling för februari. Bolaget har nyligen signerat avtal med tio nya konsulter som förväntas generera intäkter om cirka 13,1 miljoner kronor. Dessa nya avtal kommer att bidra till en beräknad årsvinst om cirka 2,3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Av de totalt tio konsulterna avser sex förlängningar och fyra konsulter nyrekryteringar, varav en för SolidX Care som tillkännagavs den 22 februari 2023. Under februari har SolidX även signerat nya ramavtal med Mapsiot och Folq, utöver det som SolidX Care tidigare kommunicerat. Sammanlagt har SolidX signerat 26 konsulter under 2023.
   
 • Den 14 mars 2023 presenterade SolidX att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration