Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-16 14:37:14

SPACtvå AB: Rättelse: SPACtvå AB: Årsredovisning 2022

I det tidigare utskicket bifogades inte revisionsberättelsen. Den finns nu bifogad. 

SPACtvå AB:s årsredovisning 2022 finns från och med idag tillgänglig på www.spactva.se

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB