Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-21 11:57:41

MoveByBike Europe AB: MoveByBike mäter enorma besparingar för miljön.

MoveByBike Europe AB ("MoveByBike" eller "Bolaget") meddelar idag nya mätningar som visar på Bolagets positiva insats för miljön genom stora CO₂-besparingar. Bolagets mätningar har skett i samband med att matkassar levereras med cykellogistik i Malmö. 

Cykellogistik är allmänt känt för sina goda miljöegenskaper, med bland annat utsläppsfria, tysta leveranser samt positiva hälsoaspekter för föraren.

Nya mätningar visar på en besparing av cirka 4,4 ton CO₂ under en period av åtta veckor. Mätningarna har skett i samband med Bolagets leveranser av matkassar till kundens dörr. Data baserat på dieselförbrukning och CO₂-utsläpp för de vanligaste transportfordonen i stadskärnan har legat till grund för mätningen. Besparingen på 4,4 ton CO₂ är en enorm vinst för miljön och bidrar till diskussionen gällande hållbarhet för staden och i vilken riktning logistikbranschen nu ska gå. Ökad medvetenhet hos konsument och stadsplanerare skapar allt positivare läge för grön logistik.

Traditionella bilar står idag för en av de största andelarna växthusgasutsläpp via fossila bränslen. MoveByBike, med sina eldrivna transportcyklar från fossilfria källor, arbetar aktivt med att öka medvetenheten gällande cykellogistikens vinster och fördelar. Med klimatmålen för 2030 då transportsektorn ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70% är MoveByBike ett tydligt exempel på framtidens logistiklösning.

"Vi tar klimatförändringarna på stort allvar och är stolta över att gå i täten för fossilfria transporter och en hållbar framtid för logistiksektorn. Branschen i stort har en lång väg att gå om vi ska klara klimatmålen för 2030. Min förhoppning är att MoveByBike både kan inspirera och fortsatt vara ett föredöme för hållbara transporter", säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

________________________________________________________________________________________________________________

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB