Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-23 09:48:23

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB investerar i Strominnate Therapeutics AB

I Love Lund AB investerar en halv miljon kronor i Strominnate Therapeutics AB, som därmed blivit det senaste nytillskottet i investeringsportföljen.

Bakgrund och motiv

I Love Lund tar plats i Strominnate AB:s ägarskara genom en investering på en halv miljon kronor för 833 aktier i bolagets riktade nyemission. Investeringen, som sker kontant, innebär att ett helt nytt bolag tagit plats i vår breda investeringsportfölj. För portföljbolaget är det första externa ägarspridningen syndikerad av delägaren LU Holding, Lunds universitets investeringsbolag, och sker som en saminvestering bland annat tillsammans med några ilovelundare/affärsänglar med spetskompetens inom området. Totalt tar bolaget in knappt tre miljoner kronor i denna tidiga investeringsrunda.

Med hjälp av det nya kapitalet ökar Strominnate nu sina satsningar uppbyggnad av teamet, selektion av läkemedelskandidat och val av bästa regulatoriska väg framåt.

Strominnate AB utvecklar en disruptiv ny produktplattform med förutsättningar att väsentligt bidra till området för immunoterapi. Immunoterapi använder en persons eget immunsystem för att upptäcka och attackera cancerceller. Affärsmodellen består av samarbete med företag som utvecklar immunoterapi mot bl.a. glioblastom (hjärntumör), och väntas ge tillgång till en mycket  stor och växande marknad i USA och Europa inom några år.

Till dags dato har konceptvalidering inom glioblastom påvisats där bolagets tillvägagångssätt kan ge fördubblad livslängd för drabbade patienter. Produkten grundar sig i en helt ny immuncellstyp som identifierats av bolaget och skyddas av patenträtt (PCT/EP2020/065494). Vägen framåt kommer gå via de kommande årens toxikologistudier, en möjlig börslansering, och efter kliniska försök väntas marknadsgodkännande uppnås runt år 2030.

För det kapital, nätverk och kompetens som I Love Lund ger förväntas Strominnate leverera både god värdeutveckling och Lundanytta. De både bolagens behov kompletterar varandra väl I Love Lunds roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i ett mycket tidigt skede. En röd tråd är att målbolagen ska arbeta fritt som tidigare, men där  synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som  kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

Investeringen ska ses som en del av den löpande förvaltningen för I Love Lund.

 

Kommentarer

-       Strominnate är ett mycket spännande Lundabolag med en potentiellt disruptiv produktplattform, som leds av ett kompetent ledningsteam och med stöd av en viktig ägargruppering, och vars marknadssegment är stort och växande säger I Love Lunds VD Björn  Englund.

  Strominnate Therapeutics AB:s VD, Tania Ramos Moreno kommenterar ägandet och      partnerskapet här:

-  Vi är mycket glada över att få I Love Lund som aktieägare och för deras förtroende och support. Vi är stolta över att vara och verka ifrån Lund med dess unika miljö och grogrund för                 innovativa start-ups, samt att få vara en del av Lunds internationella projektion inom disruptiv vetenskap och utveckling av revolutionerande behandlingsregimer.

 

Läs mer om Strominnate: www.strominnate.com

 

 

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund AB

telefon: +46 735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Tania Ramos Moreno, VD Strominnate AB

telefon: +46 735 44 23 05, e-post: tania.ramos@strominnate.onmicrosoft.com

 

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd och i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. Mer information finns www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)