Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-27 11:31:16

Spotlight: SPACtvå AB''s (unä till Invoicery Group AB) aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

SPACtvå AB (unä till Invoicery Group AB) (”SPACtvå” eller ”Bolaget”) återförs till ordinarie lista. Den 23 december 2022 placerades SPACtvå AB's aktie på observationslistan efter att Bolaget ingått avtal om att förvärva Invociery Int AB (”Invoicery Int”). Den 23 december 2022 beslutade därför Spotlight att Bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning. Bolaget har nu blivit godkänt för åternotering på Spotlights ordinarie lista.

Invoicery Int är en koncern som erbjuder tjänster inom de två affärsområdena Egenanställning och Workforce Management. Egenanställning gör det möjligt för fysiska personer att arbeta uppdragsbaserad och fakturera utan att ha ett eget företag samtidigt som Workforce Management hjälper företag att anlita arbetskraft utan att behöva anställa. Invoicery Int har i dag verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Frankrike som bedrivs under varumärkena Frilans Finans Sverige, Frilans Finans Norge, Invoicery och Invoicery Business.

Marcus Bonsib, VD för SPACtvå, kommenterar

”Invoicery Int har genom skalfördelar och ständiga förbättringar hittat en bra balans mellan lönsamhet och tillväxt. Bolaget har påbörjat en internationell resa och har kapacitet att växa såväl på nya marknader som befintliga.”

Stephen Schad, VD för Invoicery Int, kommenterar

”Vi är idag ledande inom egenanställning på den svenska marknaden och är med och driver på utvecklingen inom uppdragsbaserat arbete i Europa. Med en notering på Spotlight har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa.” 
 

Återföring till Spotlights ordinarie lista

Bolagets aktie återförs till Spotlights ordinarie lista från och med den 27 mars 2023.
 

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07
listings@spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB