Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-27 11:44:03

SPACtvå AB: SPACtvå AB (u.ä.t Invoicery Group AB) publicerar bolagsbeskrivning inklusive finansiell information för 2022

SPACtvå AB ("SPACtvå" eller "Bolaget") meddelar att Spotlight Stock Market ("Spotlight") idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med att Bolaget beslutade att förvärva samtliga aktier i Invoicery Int AB.

Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att SPACtvå anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav.

Handeln i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas tillbaka till ordinarie lista. SPACtvå avser att byta namn till Invoicery Group AB samt att bolagets kortnamn hos Spotlight byter från SPAC2 till FRILAN.

Åternoteringsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida samt bifogat detta pressmeddelande.

Stockholm den 27 mars 2023

SPACtvå AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD SPACtvå AB

+46 721 82 72 90
marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB

Prenumeration