Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-27 11:49:08

Scandinavian Astor Group AB: Scandinavian Astor Group AB – Information om valberedning och förslag till styrelse till årsstämman 2023

Inför årsstämman i Scandinavian Astor Group ("Astor Group" eller "Bolaget") den 11 maj 2023 offentliggör Bolaget information om valberedningen och deras förslag till styrelse. Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 att styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen i Astor Group består av Mikael Norgren och Ronny Christofferson som representerar sig själva och huvudägarna Anne Kahlin och Lennart Sundberg. Tillsammans representerar valberedningen cirka 35 procent av rösterna i Bolaget.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utvidgas med tre nya ledamöter varav två oberoende och en beroende, som kan förstärka styrelsen med ytterligare kompetenser och erfarenheter från affärsutveckling, försvarssektorn och industriell utveckling. Astor Groups bolagsordning gör gällande att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter varav högst en suppleant, därav kräver förslaget ingen förändring av bolagsordningen.

Följande styrelseledamöter föreslås för val till styrelse i Scandinavian Astor Group vid årsstämman 11 maj 2023:

  • Lars Granbom (omval)
  • Wictor Billström (omval)
  • Ronny Christoffersen (omval)
  • Kristoffer Weywadt (nyval) 
  • Per Adamsson (nyval)
  • Per Wärn (nyval)

Håkan Ekengren, styrelseledamot föreslås inte till omval och har på egen begäran valt att lämna styrelsen och övriga förtroendeuppdrag inom koncernen från och med 2023-03-26. Styrelsen har beslutat att adjungera Per Wärn, idag styrelseledamot i Marstrom Composite AB och JPC Composite AB, till styrelsen fram till årsstämman i maj 2023.

Information om föreslagna ledamöter för nyval:

Kristoffer Weywadt

Kristoffer Weywadt har en mångsidig bakgrund inom teknik och affärsverksamhet. Med sin erfarenhet som signalspaningsofficer, i kombination med en magisterexamen i elektroteknik och en MBA, har han skaffat sig omfattande kunskap och expertis inom affärsutveckling och strategi inom olika branscher både nationellt och internationellt. Kristoffer är idag verksam inom europeisk försvarsindustri hos Rheinmetall, där han är affärs- och strategiutvecklare. Han har även en bakgrund från SAAB, ABB och Alstom. Kristoffer Weywadt är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större ägare.

Per Adamsson

Per Adamsson har arbetat med affärsutveckling i olika roller inom fordons-, mobilitets- och telekomindustrin och har agerat som katalysator för utveckling av nya verksamhetsområden och tjänster som möjliggörs av ny teknik. Per har tidigare haft roller som Vice President på Volvo Group Venture Capital, styrelseledamot i EasyPark Group, styrelseordförande för Telematics Valley och som styrelseledamot i Vinngroup. Idag är Per Adamsson grundare och VD för NextForward AB och är därutöver styrelseledamot i Ojity AB och AXsensor AB (publ). Per Adamsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större ägare.

Per Wärn

Per Wärn har varit en av ägarna till Marstrom Composite och även tidigare VD för bolaget där Per framgångsrikt varit med och utvecklat Marstrom Composite till en av de ledande aktörerna inom komposittillverkning. Per har essentiell bakgrund och kompetens inom området för komposit som anses vara essentiell för styrelsens sammansättning. Per Wärn sitter idag i styrelsen för Marstrom Composite AB och även i styrelsen för JPC Composite AB samt i andra föreningsuppdrag. Per Wärn är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men är inte är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eftersom han är styrelseledamot i Marstrom Composite AB och JPC Composite AB vilka är dotterbolag till Scandinavian Astor Group AB.

Valberedningens fullständiga förslag till Scandinavian Astor Groups årsstämma den 11 maj 2023 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta valberedningen:

Scandinavian Astor Group

Att: Valberedningen

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Scandinavian Astor Group AB