Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-27 17:08:30

EQL Pharma AB: Flaggningsmeddelande

Fårö Capital AB har per 24 mars sålt 300 000 aktier i EQL Pharma, motsvarande cirka 1 procent av rösterna och kapitalet i EQL Pharma.

Transaktionen har skett i en blockpost utanför marknaden till en kurs om 37,5 SEK per aktie i EQL Pharma. Före transaktionen ägde Fårö Capital 8 727 348 aktier, motsvarande cirka 30 % procent av röster och kapital i EQL Pharma. Efter transaktionen äger Fårö Capital cirka 29 procent av röster och kapital i EQL Pharma.

Försäljningen har föranletts av att ett flertal av de större svenska investmentbankerna ansett att andelen institutionellt ägande samt likviditeten i aktien behöver öka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja nischläkemedel. Bolaget har för närvarande mer än 20 nischgenerika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna och ett par originalprodukter. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av, mestadels, nischgenerika för lansering 2023 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB