Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-29 08:35:01

Spotlight: Sensidose Aktiebolag flyttas till observationslistan

(for English version see below)

Med anledning av det pressmeddelande som Sensidose Aktiebolag offentliggjorde idag 2023-03-29 flyttas bolagets aktie och teckningsoptioner, kortnamn SENSI och SENSI TO 1, till Spotlights observationslista.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2023-03-29

Sensidose Aktiebolag will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press release that Sensidose Aktiebolag published today 2023-03-29 Spotlight has decided that the shares and subscription options of Sensidose Aktiebolag, short name SENSI and SENSI TO 1, will be traded on Spotlight´s observation list

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag