Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-29 08:54:37

WntResearch AB: Förtydligande av utnyttjande av teckningsoptioner TO5

I det brevutskick som postats till innehavare av teckningsoptioner serie TO5 blev det ett tryckfel i räkneexemplet på uträkning av kostnad och tilldelning av nya aktier i WntResearch AB. Rätt uträkning finns nu på bolagets hemsida och här nedan:

Exempel:
Du har tusen (1 000) teckningsoptioner av serie TO5.
Genom att erlägga 164,8 SEK (1 030 x 0,16 SEK) erhåller du 1 030 nya aktier.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Läs mer om WntResearch AB