Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-30 10:53:23

SPACtvå AB: Namnbytet till Invoicery Group AB samt apportemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutade att ändra företagsnamn från SPACtvå AB till Invoicery Group AB samt ökat antal aktier och aktiekapital hos Bolagsverket vilket tillkommit som en följd av förvärvet av Invoicery Int AB. Förvärvet finansierades med kontant betalning om 20,5 MSEK samt genom en apportemission om 23 545 455 aktier. Totalt antal aktier i Invoicery Group AB uppgår därför nu till 29 045 455 aktier och totalt aktiekapital 2 640 495,9 kronor.

Aktierna kommer att börja handlas till det nya namnet från och med tisdag 4 april 2023.

Aktie

Värdepappersnamn: Frilans

Kortnamn: FRILAN

ISIN: SE0019070434 (oförändrat)

FISN: INVOICERY/SH

CFI: ESVUFR (oförändrat)

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB