Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-31 09:19:09

Arcede Pharma AB: Finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma

Arcede Pharma AB meddelar att ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Swelife.

Projektet med titeln ”RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL” erhåller totalt 2 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® för användning i kliniska fas I-studier samt för att ytterligare karaktärisera verkningsmekanismen av läkemedelskandidaten RCD405, som är avsedd för behandling av KOL och svår astma. Behandlingen är både luftrörsvidgande och antiinflammatorisk, vilket skiljer den från de läkemedel som finns tillgängliga idag. Den dubbla verkningsmekanismen har potential att både ge bättre effekt och påverka den underliggande sjukdomen.

Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden och är uppdelat på bidrag till Arcede Pharma på 877 500 SEK, till Iconovo på 525 000 SEK och till Lunds universitet på 623 150 SEK. Projektet startar i april 2023 och pågår till december 2024 där betalning från Vinnova görs i omgångar till Arcede Pharma och baseras på den faktiska förbrukningen av medel och att vissa delmoment rapporteras in till Vinnova enligt anvisning. Preliminära utbetalningsdatum och belopp är enligt följande:

  • 2023-05-02 - 523 550 kronor
  • 2023-08-01 - 523 550 kronor
  • 2023-10-17 - 523 550 kronor
  • 2024-01-30 - 63 750 kronor
  • 2024-04-30 - 63 750 kronor
  • 2024-08-06 - 63 750 kronor
  • 2024-10-22 - 63 750 kronor
  • 2025-02-11 - 200 000 kronor

Det stöd som konsortiet beviljats från Swelife kommer att stärka det pågående samarbetet samt generera data som ger en ökad förståelse för RCD405 och dess farmakologi, med hjälp av studier som skall utföras av en forskargrupp ledd av professor Arne Egesten vid Lunds universitet. Tanken är att dessa data bland annat kommer att kunna bidra till förbättrade dosprediktioner och därmed underlätta det fortsatta formuleringsarbetet som skall utföras av Iconovo. Bidraget från Swelife är dessutom en extern kvalitetsstämpel på projektet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt lokala samarbete och ytterligare stärka utvecklingen av RCD405 och på sikt bidra till förbättrad behandling av KOL- och astmapatienter med en helt ny typ av läkemedel”, säger Mia Lundblad, vd för Arcede Pharma.

Stödet lämnas inom ramen för Samverkansprojekt för bättre hälsa, en utlysning inom de strategiska innovationsprogrammen hos Swelife och Medtech4Health med syfte att finansiera nyskapande och hållbara life-science-lösningar.

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling, Formas, samt av programmets deltagande parter. För mer information, besök www.swelife.se

Om Arcede Pharma
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com

Om ICOone®
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone® kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Iconovo AB
Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2024. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB