Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-03 07:51:59

SPACtvå AB: Förvärv av Invoicery Int AB verkställs och ny styrelse har tillträtt

På extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i SPACtvå AB (nuvarande Invoicery Group AB). Beslutet om ny styrelse var villkorat av att den nya verksamheten i Invociery Int AB samt ny ledning och styrelse godkänns för åternotering av Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market meddelade måndagen den 27 mars 2023 att åternoteringsmemorandumet godkändes. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att Invoicery Group AB anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Invoicerys aktie flyttades därmed tillbaka till ordinarie lista. Den nya, av stämman valda, styrelsen tillträder därför med omedelbar verkan.

Till ny styrelse valdes Regina Sipos, Stephen Schad, Mats Ottosson och Mia Jurke. Regina Sipos valdes till styrelseordförande. Nuvarande styrelse entledigas därmed.

Stephen Schad tillträder även som VD.

”Invoicery är ett lönsamt bolag med förmåga att växa organiskt både i befintlig verksamhet men också genom att addera nya tjänster för att kunna ge de egenanställda ett ännu bättre erbjudande. Tillväxten drivs på av samhällstrender som digitalisering och nya beteendemönster på arbetsmarknaden. I takt med att frihet och självbestämmande prioriteras av många individer, ifrågasätter allt fler gamla sanningar om att åttatimmarsdagar på en bestämd plats hos en fast arbetsgivare som den enda möjligheten. Frilans Finans har under årtionden hjälpt många människor att våga ta steget mot en friare vardag. Jag ser därför fram emot att ta mig an uppdraget som styrelseordförande, leda utvecklingen av Invoicery till nästa nivå och skapa värden för aktieägarna samt våra egenanställda"”, säger Regina Sipos, nytillträdd ordförande.

Likviden om 20,5 MSEK har betalats ut samt inlett processen att leverera 23 545 455 aktier till säljarna för köpet av samtliga aktier i Invoicery Int AB. 

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

Regina Sipos – Styrelseordförande
Utbildning: jur kand Uppsala universitet Född: 1974
Oberoende i förhållande till Invoicery Group, bolagsledningen och större aktieägare

Lång erfarenhet från styrelsearbete, egen investeringsverksamhet med fokus på digitala tillväxtbolag och som ledare inom både offentlig sektor och näringsliv.

Övriga uppdrag
Invoicery Int AB, styrelseledamot
Campus Manilla Utbildning, styrelseledamot
DEB – Diverse executive boards AB, styrelseordförande
Den lille prinsen ekonomisk förening, styrelsesuppleant
Knodd vård AB, styrelseordförande
Luthman Backlund Foods AB, styrelsesuppleant
Mindmore AB, styrelseordförande
Peafowl Plasmonics AB, styrelseordförande
Reocean AB, styrelseledamot
Silverpannan AB, styrelseledamot
Skeppsholmen företagsutveckling AB, styrelseledamot
Sugi Group AB (Bower), styrelseordförande

Innehav i Invoicery Group AB: Inget innehav.

 

Stephen Schad - Styrelseledamot
Utbildning: Gymnasial Utbildning Född: 1969
Inte oberoende i förhållande till Invoicery Group, bolagsledningen och större aktieägare.

Drivit och lett verksamheter i bolagsform och föreningsform sedan 1992. Grundare av Invoicery Int AB.

Övriga uppdrag
Frilans Finans Sverige AB, VD och styrelseledamot
Invoicery AB, VD och styrelseledamot
Invoicery Business AB, VD och styrelseledamot
Invoicery Int AB, VD och styrelseledamot
Egenanställningsföretagens Branschorganisation, ordförande
Uppsala Vatten och Avfall AB, styrelsesuppleant
Invoicery Suomi Oy, styrelseledamot (Finland)
Frilans Finans Norge As, styrelseordförande (Norge)
Invoicery Danmark ApS, styrelseledamot (Danmark)
Invoicery Limited, Director (UK)
Invoicery Netherlands, Director (Netherlands)
Invoicery France SAS, Director
Frilans France Services SAS, Director (Frankrike)

Innehav i SPACtvå: 18 087 926 aktier via sitt helägda bolag Stephen Schad Invoicery Invest AB.

Mats Ottosson - Styrelseledamot
Utbildning: Högskoleingenjör Data- och elektroniklinjen Född: 1966
Oberoende i förhållande till Invoicery Group och bolagsledningen och större aktieägare.

Lång erfarenhet som VD inom IT-sektorn och konsultverksamhet avseende managementkonsultation. De senaste 12 åren som managementkonsult med fokus på tillväxt i börsbolag och större ägarledda bolag inom B2B. 25 års erfarenhet av roller som koncernchef, verkställande direktör, styrelseordförande och styrelseledamot i flera olika bolag. Lång erfarenhet av affärsplanering och förändringsledning i komplexa organisationer.

Övriga uppdrag
Invoicery Int AB styrelseledamot
Svensk Företagsförädling Holding AB, styrelseledamot
Petster AB,VD styrelseledamot
Sue Ellen Investments AB, styrelseledamot

Innehav i Spactvå Innehar inga aktier i Bolaget

Mia Jurke – Styrelseledamot
Utbildning: fil mag i företagsekonomi, Uppsala universitet Född: 1973
Oberoende i förhållande till Invoicery Group, bolagsledningen och större aktieägare.

Lång erfarenhet från ledande positioner inom finanssektorn, bland annat som VD för Eastnine AB (tidigare East Capital Explorer AB) samt fondbolag i både Sverige och Luxemburg. Nu verksam inom rekryterings- och advisorybolaget Fairplace AB.

Övriga uppdrag: Brf Artilleriberget 6, styrelseledamot.

Innehav i Spactvå: Innehar inga aktier i Bolaget

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB