Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-17 09:00:00

ABAS Protect AB: Invigning av ny produktionsanläggning

I dag inviger ABAS Protect den nya produktionsanläggningen för motoriserade grindar som byggts upp i fastigheten Karlsro, Ambjörnarp, som förvärvades under 2022.

Fastigheten Karlsro i Ambjörnarp har tidigare varit cementfabrik, och är belägen 400 meter från ABAS Protects huvudanläggning på orten. Fastigheten har under vintern renoverats och iordningställts för tillverkning av motoriserade grindar, vilket blir en allt större produkt för bolaget. Genom betydligt större produktionsyta skapas nya förbättrade möjligheter att bedriva en flödesoptimerad produktion.

Med väsentligt kortare genomloppstider, standardiserade arbetssätt och minskning av icke värdeskapande tid kommer produktionskapaciteten öka med befintlig personalstyrka. Några direkta nyanställningar är inte aktuellt med anledning av invigningen av anläggningen, men allt eftersom volymerna ökar så kommer nya medarbetare att behövas. Den nya produktionsanläggningen kommer att förbättra arbetsmiljö ytterligare för de anställda, vilket är viktigt för ABAS som satsar mycket resurser på att vara en attraktiv arbetsgivare.

De tidigare produktionslokalerna ska ge utvecklingsavdelningen ytterligare utrymme för utveckling av nya produkter inom verksamhetsområdet områdesskydd, vilket är en växande bransch som ABAS Protect har jobbat inom i snart 100 år.

VD Tomas Karlsson kommenterar:

”Det är spännande att se hur vi kunnat förvandla den gamla cementfabriken i Ambjörnarp till en modern produktionsenhet för tillverkning av våra motoriserade grindar. I de nya lokalerna får vi inte bara produktionsanläggning utan även kontorsutrymmen och samlingssal. Invigningen idag är en milstolpe för bolaget och ger oss möjlighet att fortsätta växa.”

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson
+46 70 41 34 891
tomas@abas.se

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB

Prenumeration