Reports

Publicerat: 2023-04-20 08:30:00

Plejd AB: Delårsrapport Q1 2023

Första kvartalet (jan–mars 2023)

Nettoomsättningen uppgick till 121 296 tkr (99 305), vilket är en ökning med 22,1 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 56,4 % (59,0).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 459 tkr (28 551), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 23,5 % (28,8).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16 100 tkr (19 856), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3 % (20,0).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,16 kr (1,48).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)


VD har ordet

Året inleds med en organisk omsättningstillväxt på 22 % för första kvartalet. Den något lägre tillväxten är ett resultat av att den svenska marknaden nått en mognadsfas med nuvarande produktportfölj. Övriga marknader utvecklas enligt förväntan där främst Norge fortsätter sin tillväxtbana som fortsatt påminner om den resa vi sett i Sverige.

Vi avser att lansera en ny produktkategori på elmässan Elfack i Göteborg den 9 maj och förväntar oss att det blir startskottet för en ny tillväxtvåg.

I kombination med stark tillväxt främst ledd av våra nya produktkategorier, förväntar vi oss en hävstång i lönsamhet med markant förbättrad rörelsemarginal som resultat. Vi har nått en nivå där kostnadsmassan kommer att plana ut framöver.

Vi ser en förbättring på den globala komponent-situationen vilket leder till att vi inte behöver lagerlägga lika mycket som innan. Vi är mitt uppe i denna omställning och har kraftigt ökat våra lagernivåer. Detta har lett till fortsatta svängningar i lagerläggning och likviditet. Effekten är väntad och del av vår strategi att prioritera leveranssäkerhet till våra kunder under de senaste två åren. Vi planerar för sänkta lagernivåer andra halvan av 2023.

Sammanfattningsvis vill jag tacka teamet för ett bra arbete under första kvartalet och ser nu fram emot att lansera en ny produktkategori på vår utstakade väg med multidimensionell tillväxt.

Babak Esfahani

VD

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB