Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-24 08:00:00

Tura Group AB: Tura Group AB Årsredovisning 2022

Årsredovisningen 2022 för Tura Group AB (publ) finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.turascandiavia.com

Nu finns företagets årsredovisning för 2022 på företagets webbplats. Den överensstämmer i allt väsentligt med de uppgifter som publicerades i företagets bokslutskommuniké den 28 februari 2023, förutom att balansomslutningen har ökat med 14,4 Mkr till följd av en omklassificering av fordringar på leverantörer i årsredovisningen. Det minskar soliditeten från kommunikéns 46,5 % till 45,5 %.

 

Kontaktpersoner i allt vad gäller denna årsredovisning är Stefan Eriksson, tel. 0733-51 52 71 och e-post stefan.eriksson@turascandinavia.com samt Mats Almgren, tel 0733-51 52 54 och e-post  mats.almgren@turascandinavia.com

 

Med vänliga hälsningar

Tura Scandinavia AB

Stefan Eriksson

Verkställande direktör

 


www.turascandinavia.com

Tura Scandinavia AB är en ledande nordisk distributör av tillbehör inom Audio, Video, Mobil, Data, Foto, TV, Gaming och SDA. Vår filosofi är: ett brett sortiment, starka varumärken och snabb leverans. Verksamheten grundades i Göteborg 1976 och vi bedriver idag verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och logistikcentret i Nässjö, Sverige.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB