Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-25 08:30:00

Abera Bioscience AB: Abera rapporterar positiva resultat från toxikologisk studie för vaccinkandidat mot pneumokocker

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") meddelar att den första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten mot pneumokocker har genomförts med gott resultat. Vaccinkandidaten, Ab-01.12, uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil och ingen av de doser som testades gav upphov till några negativa effekter.

I januari meddelade Abera att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat mot pneumokocker, en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation. Idag rapporterar bolaget resultat från den första delen av studien som innefattade flera olika doser och multipla administrationer. Det observerades inga begränsande biverkningar vid någon av dos-nivåerna. Immunologiska biomarkörer analyserades och uppvisade uppmuntrande resultat med goda nivåer av antikroppar.

Bolaget går nu vidare och inleder den slutliga delen av studien vars resultat är en viktig del i ansökan om att inleda kliniska studier på vaccinet. Dessa är planerade att genomföras i Nederländerna tillsammans med Radboud UMC och bolaget räknar med att ansökan kommer att kunna skickas in till holländska myndigheter under hösten.

"Vi konstaterar att vårt vaccin är väl tolererat och att högsta dosen i studien inte orsakar begränsande toxicitet samtidigt som vi når tillfredställande nivå på immunsvar. Nu återstår GLP tox som kommer ha ett liknande upplägg och generera data av en mer teknisk natur", säger Mats Lundgren, CSO på Abera Bioscience.

ven om det inte är oväntade resultat för oss är det en lättnad att kunna bocka av ytterligare en milstolpe på väg mot klinik och vi ser nu fram emot att resten av studien ska slutföras", säger Maria Alriksson, VD Abera Bioscience.  

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som förbereds för klinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB