Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-27 09:00:00

ABAS Protect AB: ABAS PROTECT AB publicerar årsredovisning för 2022

ABAS Protect AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.abas.se

Årsredovisningen finns tillgänglig digitalt på svenska på https://abas.se/investerare/ För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Karlsson, CEO

Mob: +46 70 413 48 91
Email:tomas@abas.se

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB