Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-04 08:40:00

BPC Instruments AB: BPC Instruments rapporterar resultat för första kvartalet 2023

BPC Instruments ("BPC" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://bpcinstruments.com/financial-reports/). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Det är med stor stolthet vi stänger det första kvartalet 2023 det bästa kvartalet någonsin för BPC. Det finansiella resultatet bekräftar tydligt att vår stora affärsexpansion bara har börjat, med en total omsättning på 12 889 KSEK en ökning med 130 procent jämfört med samma kvartal 2022. Vår EBIT-ökning är ännu högre och slutade på 2 385 KSEK jämfört med 202 KSEK för ett år sedan. Med expansion inom både biogas och nya marknadssegment måste BPC:s status som ett stabilt greentech-bolag betraktas som bevisat en gång för alla."

Q1 | 2023-01-01 - 2023-03-31

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 192 (5 467) kSEK
 • EBIT för kvartalet uppgick till 2 385 (202) kSEK
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 2 014 (130) kSEK
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,19 (0,01) SEK
 • Likvida medel vid uppgick till 16 679 kSEK (16 776 kSEK)

"BPC Instruments" avser BPC Instruments AB med organisationsnummer 556687-2460. Antalet aktier i BPC Instruments per den 31 mars 2023: 10 454 000 aktier (10 454 000).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 19 januari meddelade BPC att Bolaget valts ut som medlem i European Biomethane Industrial Partnership för att möjliggöra ökad biogasproduktion i Europa.
 • Den 25 januari meddelar BPC att Bolaget har undertecknat ett avtal om att etablera ett nytt Joint Venture-bolag i Malmö för montering av nyckelkomponenter i Bolagets flaggskeppsprodukter.
 • Den 31 januari fick BPC en inköpsorder på två Gas Endeavour®-system med ett totalt ordervärde på över 500 000 SEK från en dansk multinationell industrikoncern efter en framgångsrik produktdemonstration och teknisk utvärdering för komposterbarhetsanalys av nya plastmaterial.
 • Den 1 februari meddelade BPC att Bolaget har anslutit sig till det svenska forskningscentret Biogas Solutions Research Center som industriell partner.
 • Den 1 februari meddelade BPC att Fore C Investment, grundat av Göran Nordlund, har förvärvat LU Holdings hela aktieinnehav i BPC. Fore C blir därmed den nya fjärde större aktieägaren och innehar 4,2 procent av ägandet i BPC.
 • Den 10 februari fick BPC en inköpsorder från ett koreanskt konsortium bestående av fem företag och ett universitet för leverans av flera produkter av Bolagets flaggskeppsanalysinstrument med ett totalt ordervärde på över 81 000 euro.
 • Den 24 februari meddelade BPC Instruments att bolaget har sagt upp sitt avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance för BPC:s aktie.
 • Den 7 mars fick BPC en order på ytterligare tre Gas Endeavour®-system från en irländsk multinationell industrikoncern. Ordern kommer efter att ett sådant system framgångsrikt levererats och testats av kunden i januari och februari 2023. Det totala värdet av de två successiva beställningarna uppgår till över 97 000 euro.
 • Den 14 mars meddelade BPC att bolaget förväntar sig att rapportera ett resultat för det första kvartalet 2023 som är högre än marknadens dåvarande förväntningar. Bolagets preliminära siffror för det första kvartalet visade på en ökning av nettoomsättningen med cirka +50 procent jämfört med motsvarande kvartal under föregående räkenskapsår. Ökningen beror till stor del på högre orderingång.
 • Den 16 mars tillkännagav BPC den globala lanseringen av AMPTS® III och AMPTS® III Light - nästa generations analysverktyg för anaeroba batchfermenteringsanalyser. Det nya instrumentet har helt ny hårdvara och mjukvaruplattform som kommer att ersätta den befintliga produkten AMPTS® II, som har haft ett stort bidrag till försäljningsomsättningen på ca 10 MSEK årligen under de senaste tre åren.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 21 april skickade BPC ut kallelse till bolagets årsstämma 2023, torsdagen den 25 maj 2023 på Mobilvägen 4-6 (restaurangdelen EATERY i bottenvåningen), 223 62 Lund och digitalt via LegiMeet.

Inga andra händelser har inträffat efter periodens slut som väsentligt påverkat rapporten.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

Denna information är sådan information som BPC Instruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om BPC Instruments AB

Utskick från Spotlight Group