Hem

Reports

Publicerat: 2023-05-05 09:02:22

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets delårsrapport för kvartal 1 2023.

Stabil tillväxt för bolagets båda produktfamiljer

Sammanfattning av första kvartalet 2023

1 januari – 31 mars (jmf kvartal 1, 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 656 (547) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till –2 120 (-4 409) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 (-0,17) SEK
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 3 400 (10 913) KSEK

VD Anna Lindström kommenterar:
– Vi är glada och stolta över att ha lyckats med att både slutföra förvärvet av FlowCup och att hålla fokus på försäljningsökning. Vi tycker att det är imponerande, särskilt mot bakgrunden av de stora förändringar som skett i bolaget under det gånga året. Vi har lyckats förverkliga mycket av det som vi vill göra i bolaget och kvartal ett har därmed gett oss en bra indikation på att vi har goda möjligheter att fortsätta att öka omsättningen även fortsättningsvis.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic 
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att öka medvetenheten om lösningar inom kvinnohälsa och erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter. Bolaget äger idag två varumärken, Efemia och FlowCup. Varumärket Efemia säljs främst via hälso- och sjukvårdssektorn och portföljen innehåller idag produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel för ansträngningsinkontinens. FlowCups produktportfölj riktar sig direkt till konsumenter via e-handelskanalen www.flowcup.com samt till utvecklingsländer genom samarbeten med icke-statliga organisationer. FlowCup erbjuder ”Sustainable Periods for Everyone” och i portföljen finns menskoppar och tillbehör framtagna för att vara bekväma och säkra. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Prenumeration