Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 14:01:52

I Love Lund AB (publ): I Love Lund följdinvesterar i Parlametric AB

I Love Lund AB har genomfört en investering på drygt 400 000 kronor i Parlametric AB, som därmed blir vår fjärde följdinvestering sedan 2020 i målbolaget.

Bakgrund och motiv

En investering 400 000 kronor har gjorts i det lundabaserade företaget, Parlametric AB, som erbjuder tjänster inom språkanalys. Det snabbt växande bolaget tar under våren in 10 miljoner kronor på 65 miljoners kronor pre-money värdering.

Parlametric AB är ett Analysis-as-a-Service-bolag som grundades 2017 i Lund. Företaget använder sig av AI-teknologi för att utvinna informationsrik och kontextanpassade insikter från kvalitativa datakällor. Teknologin bygger på egenutvecklad mjukvara för bland annat insamling, databehandling, och visualisering av text - och taldata.

Företaget erbjuder både kundinteraktionsanalyser och unika marknadsundersökningar. Kundinteraktionsanalys är en analys av interaktionerna mellan bolag och dess kunder för att kunderna ska kunna identifiera problem, kontrollera underleverantörer och optimera sin ärendehantering. Datan kan exempelvis vara telefonsamtal, e-mail, eller chatt, från kundtjänst, teknisk support, eller säljavdelningen.

Det nya kapitalet gör det möjligt för företaget att investera i IT-infrastruktur och projekthantering för att få företaget att växa och tillmötesgå den ökande efterfrågan på Parlametrics tjänster.

Bolaget har varit en del av I Love Lunds portfölj sedan 2020 och vi har kontinuerligt understött bolagets utveckling. För det kapital, nätverk och kompetens som I Love Lund ger, förväntas Parlametric leverera både god värdeutveckling och Lundanytta. De både bolagens behov kompletterar varandra väl då I Love Lunds roll i det lokala finansiella ekosystemet är att typiskt investera i tillväxtbolag i ett tidigt skede. En röd tråd är att målbolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns inom I Love Lund och vårt nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning.

Investeringen ska ses som en del av den löpande förvaltningen för I Love Lund.

 

Kommentarer

I Love Lunds VD och grundare Björn Englund kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

-          Partnerskapet med Parlametric är spännande och löftesrikt. Parlametric skapar unika marknadsundersökningar och extrahera insikter där det är möjligt att med digital teknik/ AI spara både kronor och tid. Lett av ett erfaret ledningsteam med starka stora visioner verkandes i en innovativ sektor finns potential att bolaget kommer utvecklas till ytterligare ett lundensiskt storbolag, som får se dagens ljus från ljusens stad Lund.

 

Parlametrics AB:s VD, Thomas Strandberg kommenterar ägandet och partnerskapet så här:

-          Det är roligt att I Love Lund fortsätter tro på Parlametric samt stötta oss finansiellt. Vi jobbar hårt varje dag för att bygga Lunds nästa stora techbolag, och vi älskar miljön vi verkar i och Skåne som företagarregion. Då är det extra viktigt med lokala investerare som även kan bidra med nätverk och kontaktytor.

 

Läs mer om Parlametric: www.parlametric.com

 

För mer information, kontakta:

Björn Englund, VD I Love Lund ABtelefon: +46 735 29 53 33, e-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Thomas Strandberg, VD Parlametric ABtelefon: +46 70 597 74 19, e-post: thomas@parlametric.com

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd och i tidig utvecklingsfas. I kärnverksamheten ingår även att skapa mötesaktiviteter för aktieägare och intressenter. Investeringsportföljen består idag av över femtio målbolag, har en bred och diversifierad sammansättning och som ska reflektera dagens och morgondagens lokala/regionala näringsliv. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)