Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 23:30:00

Sustainion Group AB: Sustainion Group förvärvar genom dotterbolaget EWF Eco belysningsföretaget Leading Light

Sustainion Group AB fortsätter sin satsning inom segmentet Smart City för hållbara stadsmiljöer och förvärvar idag genom dotterbolaget EWF Eco AB 98,44 procent av aktierna i belysningsföretaget Leading Light AB. Förvärvet görs genom två reverser om totalt 6 890 764 kr. 3 937 580 kr betalas, baserat på vad säljarna meddelar senast 15 bankdagar efter tillträdet, som en kombination av kontant betalning och aktier från en riktad nyemission i Sustainion beslutad enligt årsstämmans bemyndigande till styrelsen. I samband med förvärvet gör EWF Eco ett aktieägartillskott om 2 953 185 kr till Leading Light. Resterande 2 953 185 kr till säljarna betalas förutsatt att Leading Light senast 2026 återbetalat aktieägartillskottet från EWF Eco. En tilläggsköpeskilling om 0 till 9 843 949 kr betalas 2026 baserat på utfallet i Leading Light för räkenskapsåren 2023-2025. Både reversen om 2 953 185 kr samt tilläggsköpeskillingen betalas även de antigen kontant eller i kombination med nyemitterade aktier beroende på vad säljarna vid varje tillfälle väljer och Sustainions stämma röstar för. Teckningskursen beräknas utifrån en genomsnittlig volymviktad aktiekurs de senaste 21 bankdagarna före respektive emissionsdag men kan aldrig understiga 1,15 kronor per aktie.

Sustainions dotterbolag EWF Eco är en framstående aktör inom segmentet Smart City och är marknadsledande för smart sophantering och återvinning i det publika rummet i Norden med Bigbelly, en smart uppkopplad soptunna som är solcellsdriven och komprimerar soporna på plats. Nu förvärvar man belysningsföretaget Leading Light som tillverkar och säljer smarta närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem (IoT) för hållbara städer. Systemen gör det möjligt att sänka energiförbrukningen utan att ge avkall på en trygg- och säker utemiljö. Genom att bredda produkterbjudandet till EWFs befintliga kundbas samt att nyttja resurser inom båda bolag ses goda möjligheter till synergier.

Leading Light omsatte 2022 ca 12,5 Mkr med ett EBITDA om ca 1 Mkr och har 5 anställda. Förvärvet planeras att införlivas i räkenskaperna per den 31 maj.

"Leading Light blir vårt andra förvärv inom Smart City och gör att EWF Eco som återförsäljare kan bredda sitt erbjudande till alla befintliga och nya kunder. Synergierna mellan EWF Eco och Leading Light är goda och båda bolag jobbar med samma kundtyper. Vi välkomnar VD Niclas Perkman och hans kollegor i Leading Light till Sustainionkoncernen och ser fram emot att utveckla den gemensamma affären tillsammans. Med EWF Eco som ägare skall vi fortsätta Leading Light’s arbete med att expandera på fler marknader i Europa", säger Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group.

"I en marknad med högre elpriser och ett större hållbarhetsfokus ser vi en allt större efterfrågan på våra produkter inom närvarostyrd och uppkopplad belysning, där ligger vi i den absoluta framkanten. Att vi dessutom kan erbjuda lösningar som drivs av både sol och el gör oss unika. Därmed är vi nu helt rätt positionerade och vi ser mycket fram emot att utveckla affären tillsammans med EWF Eco och Sustainion. Med nya starka ägare kan vi ytterligare befästa vår position inom Smart City", säger Niclas Perkman, VD Leading Light.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 klockan 23:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Niclas Perkman
VD
Leading Light AB
072-716 99 58
niclas.perkman@leadinglight.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB