Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 12:25:14

Tendo AB: Tendo uppdaterar om beviljat Vinnova-bidrag

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") har tidigare meddelat om ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av en generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Bolaget har fått en godkänd ändringsbegäran från Vinnova som innebär att projekttiden förlängs från maj 2024 till december 2024 och kan förändras vid behov. Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna har utökats från 35 % till 50 %.

Det uppdaterade beslutsmeddelandet från Vinnova innebär att projektet med den första kliniska valideringen av Tendo OneGrip samt den tekniska utvecklingen mot en generisk produktversion och CE-märkning förlängs och kommer att fortlöpa under hela 2024.

 

Det uppdaterade beslutsmeddelandet innebär också att de stödberättigande kostnaderna utökas från 35 % till 50 % och att fördelningen mellan Tendo och Lundinova har förändrats från 2 702 515 till 2 723 009 kronor till Tendo och från 297 485 till 276 991 kronor till Bolagets samarbetspartner Sigma Lundinova AB. På grund av den förlängda projekttiden kommer planen för utbetalningsdatum att uppdateras.

 

Vi ser fram emot att fortsätta vår kommersialisering av Tendo OneGrip och vårt huvudsakliga fokus framåt är nu att sälja specialanpassade versioner av Tendo OneGrip för att se till att så många användare som möjligt kan få den hjälpen de behöver i sin vardag. Det uppdaterade beslutsmeddelandet från Vinnova innebär att vi fortsätter arbeta med den kliniska valideringen och CE-märkningen av Tendo OneGrip men att projektet kommer pågå under en längre tid och att bolaget får stöd till en större del av kostnaderna.” säger Sofie Woge, VD på Tendo.

 

Tidigare pressmeddelande om bidraget från Vinnova finns att läsa här.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB