Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 14:24:35

Spermosens AB (publ): Spermosens AB – JUNO-Checked instrument för forskningsändamål färdigställt

Spermosens AB (publ) har tillsammans med OIM Sweden AB färdigställt och effektiviserat tillverkningen av Juno-Checked instrument för forskningsändamål.

OIM har genomfört mekanisk utveckling, mjukvaruförändringar och effektiviserat produktionen av JUNO-Checked instrumentet. OIM Sweden AB har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, vilket tillsammans med en ISO-certifiering borgar för en högkvalitativ produktion. Produktionen kan flexibelt efter behov skalas upp till att hantera Spermosens globala efterfrågan.

 

"Färdigställandet av instrumentet för forskningsändamål är ett mycket viktigt steg i arbetet med JUNO-Checked systemet. Vi arbetar vidare med optimering av hur instrument och kassett samverkar för färdigställande av JUNO-Checked systemet för forskningsändamål.", säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

 

"Vi är väldigt tacksamma över att få producera och genomföra förbättringar på Spermosens revolutionerande instrument som kommer att underlätta för många människor. Förbättringar som dels säkerställer en hög kvalitet dels produktionsanpassningar vilket väsentligt reducerar den manuella montagetiden. Det känns oerhört glädjande att kunna leverera de första JUNO-Checked Instrumenten så att marknaden kan få ta del av en banbrytande produkt. " säger Ali Jehanfard, Co-founder på OIM Sweden.

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 14:24 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)