Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-25 21:09:21

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB publicerar årsredovisning för 2022

Nattaro Labs AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2022. Årsredovisningen finns att tillgå i bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nattarolabs.com.

För mer information om Nattaro Labs, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group