Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-30 09:53:24

Preservium Property AB: Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari – mars 2023

Perioden januari – mars 2023

  • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 17 949 (16 366) tkr
  • Driftnettot uppgick till 14 936 (14 252) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 83,21 (87,08) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 301 (7 409) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 554 (6 853) tkr motsvarande 1,20 (1,48) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 915 (7 673) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 535 000 (1 561 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,50 (2,37) ggr och belåningsgraden till 68,83 (67,68) %
  • NRV per akite uppgick till 104,78 (107,81) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Preservium Property AB

Utskick från Spotlight Group