Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-01 08:00:00

Invoicery Group AB: Stor ökning av egenanställda kulturarbetare första kvartalet 2023

Antalet egenställda konstnärer, musiker och skådespelare ökade med 41 procent under januari till mars 2023 jämfört med samma period i fjol. Antalet bild, ljud- och ljustekniker ökade med 28 procent och antalet fotografer, dekoratörer och underhållningsartister med 15 procent. Det visar Egenanställningsbarometern för första kvartalet 2023 från Frilans Finans.

Bland övriga yrkesgrupper inom kultur var antalet författare, journalister och tolkar i stort sett oförändrat. Däremot ökade antalet designer och formgivare med 9 procent.

”Det är osäkra tider inom ekonomin, på arbetsmarknaden och i omvärlden. Det är därför glädjande att se att antalet egenanställda ökar under en period där man ändå kan uppfatta en viss försiktighet givet det ovissa konjunkturläget framåt. Vi ser samtidigt att egenanställningens kombination av flexibilitet och trygghet i ett långsiktigt perspektiv adresserar ett behov som finns bland både arbetstagare och arbetsgivare”, säger Stephen Schad, VD för Invoicery Group och Frilans Finans.

Totalt var det 11 684 egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans under det första kvartalet 2023. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2022.

De 10 största yrkeskategorierna inom Frilans Finans i Sverige under Q1 2023 sett till antal, och förändring i jämförelse med Q1 2022.

Top-10 Q1 2023 Yrken (SSYK-koder) Antal Q1 2023 Förändring jämfört med Q1 2022
1 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.
(2650-2659)
2 357 41%
2 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. (3430-3439) 1 553 15%
3 Författare, journalister och tolkar m.fl.
(2640-2649)
1 168 0%
4 Designer och formgivare
(2170-2179)
676 9%
5 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.
(5240-5249)
562 10%
6 Marknadsförare och informatörer m.fl.
(2430-2439)
484 17%
7 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.
(3520-3529)
442 28%
8 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.
(2510-2519)
435 -3%
9 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.
(3420-3429)
367 11%
10 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens
(2350-2359)
189 47%
Totalt Q1 2023 Alla yrken 11 684 7%

Om Egenanställningsbarometern
Frilans Finans sammanställer genom Egenanställningsbarometern trender bland egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans i Sverige (B2C). I sammanställningen används Statistiska Centralbyråns (SCBs) SSYK-kategorisering. Frilans Finans är Sveriges största egenanställningsföretag och har kollektivavtal med Säljarnas Riksförbund.

Denna information är sådan information som Invoicery Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2023 kl 08:00

Stephen Schad, VD, stephen.schad@frilansfinans.se

Om Invoicery Group
Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och workforce management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Vidare bedrivs workforce management under varumärket Invoicery Business. Bolaget grundades 1999 och slogs ihop med Invoicery Group AB (tidigare SPACtvå AB) genom ett omvänt förvärv i april 2023. Invoicery Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FRILAN.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB